آگاهي و احتياط
دهه جهاني ايمني
كاريكاتور
بدون شرح
 • بدون شرح 1395/4/13 يكشنبه
  انسان ، راه ، خودرو
تصادف
 • تصادف 1395/4/12 شنبه
  تصاويرممكن است براي همه مناسب نباشد
فرهنگ ايمني
دكتر احدي پژوهشگر حمل و نقل هنوز ايمني راه به اولويت اول بحث حمل‌ و نقل جاده‌اي تبديل نشده

دكترمحمدرضا احدي رئيس گروه ايمني حمل و نقل پژوهشكده حمل و نقل مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي:
با تلاش مسئولان، فعالان و متخصصان در زمينه ايمني راه در يكي دو دهه گذشته فعاليت‌هاي پژوهشي و علمي مرتبط با ايمني جاده‌اي توسعه بسياري داشته است.در اين مدت ايران با نهادهاي بين‌المللي مختلفي از جمله مجمع جهاني راه (پيارك)، بانك جهاني و سازمان بهداشت جهاني همكاري داشته است و متخصصان ما در عرصه‌هاي علمي مختلف از جمله همايش‌هاي بين‌المللي شركت فعال داشتند. البته متأسفانه هنوز از ظرفيت‌هاي كامل انساني و منابع موجود براي توسعه ايمني راه استفاده مطلوب نشده است. دليل اين است كه هنوز ايمني راه به اولويت اول در بحث حمل‌ و نقل جاده‌اي تبديل نشده و هنوز براي پياده‌سازي دقيق سيستم‌هاي نوين نياز به فعاليت است.

شنبه 3 تير 1396  
آگاهي و احتياط
دهه جهاني ايمني
كاريكاتور
بدون شرح
 • بدون شرح 1395/4/13 يكشنبه
  انسان ، راه ، خودرو
تصادف
 • تصادف 1395/4/12 شنبه
  تصاويرممكن است براي همه مناسب نباشد
فرهنگ ايمني
Daneshamouz.mrud.ir - 2015
صفحه اصلی دانش آموز | بازگشت |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.