آگاهي و احتياط
دهه جهاني ايمني
كاريكاتور
بدون شرح
 • بدون شرح 1395/4/13 يكشنبه
  انسان ، راه ، خودرو
تصادف
 • تصادف 1395/4/12 شنبه
  تصاويرممكن است براي همه مناسب نباشد
فرهنگ ايمني
دكتر ذاكري استاد علم پيشگيري اگر بتوانيم حس همبستگي با ديگران را در جامعه اضافه كنيم سبقت هاي بي جا و سرعت هاي مرگ آفرين را نخواهيم ديد.

هر چند مي توان مدعي شد شكاف عميقي بيت دانش و عملكرد ما وجود دارد اما براي عمل كردن، فرد ابتدا بايد بداند، سپس بخواهد تا در نهايت عمل كند نتيجه اينكه؛ آگاهي از خطراتي كه زندگي و سلامت انسان ها را تهديد مي كند حق آنهاست و نه امتيازي كه به آنها داده مي شود.
يكي از معضلات بزرگ اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه، نازل بودن سطح آگاهي هايي است كه يادگيري آنها بسيار راهگشاست. يادآور مي شود اجراي برنامه هاي آگاهي بخش اگر با برنامه هايي براي تغيير گرايشها ، ارزشها و عادات اجتماعي همراه نباشد بهره وري آن كم خواهد بود. توجه به بعد اجتماعي علم پيشگيري زمينه ساز علم آموزش، بهداشت و ارتقاء سلامت است. هدف اين علم تدارك ريشه هاي تربيتي لازم براي استقبال از برنامه هاي بهداشتي و در پيش گرفتن رفتارهاي مطلوب بهداشتي است. آموزشگران بهداشت مبلغان اين رسالت عظيم اجتماعي اند. آنها با توشه اي از معارف بهداشتي و تربيتي به ياري بي خبران و نا آگاهان مي شتابند و دشمنان نامرئي ايشان را به آنان مي شناسانند. آنها به انسان هايي كه از فقدان آگاهي در خصوص رانندگي تدافعي در رنج هستند مي فهمانند كه چگونه ممكن است به دست خود جان خود خانواده شان را بگيرند و به او مي آموزند كه پرهيز از اين واقعه عظيم چقدر آسان است.   

                                                                            ***

انسان و آنچه از وي سر مي زند هميشه براي خودش هم پيچيده و ناشناخته است از تلاشهاي شبانه روزي اش براي نجات جان يك قلاده پلنگ تا آنجا كه جانش را در كف دستش گرفته و به وقت رانندگي بي پروا به گونه اي مي تازد گويي هيچ تعلق خاطري به حياتش ندارد.
نگاه ما به حل مسائل بيشتر هيجان مدار است تا مسئله مدار، زماني كه آمار كشته ها منتشر مي شود توجه  همه به موضوع جلب مي شود كه اين همه كشته داريم در حالي كه اين مسئله ماست و ما بايد مساله را حل كنيم.
مرز بين انسان و از دست دادن انسان چيزي جز غفلت نيست.
به لحظه پيش از حادثه برگرديم، دقيقا چه اتفاقي مي افتد كه راننده اتومبيل با جسارت تمام دست به عملي مي زند كه جان خود و شايد خانواده اش را در معرض خطر جدي قرار مي دهد؟
بدون شك اگر بتوانيم حس همبستگي با ديگران را در جامعه اضافه كنيم سبقت هاي بي جا و سرعت هاي مرگ آفرين را نخواهيم ديد.
آموزش و ارتقاي سلامت، روش تعليم و تربيتي است كه از طريق آن مي توان در ايجاد، تعديل و تغيير رفتار، اثر بخشي لازم را به وجود آورد بخصوص كه سلب موهومات و خرافات ذهني، تغيير رسوم نامعقول و بي منطق مي تواند هم افزايي در كنار ساير تخصص ها داشته باشد.


قسمت دوم برگرفته از نشريه وزارت راه و شهرسازي راه ابريشم ، ويژه نامه ايمني،
 گزيده گفتگوي انجام شده توسط ليلا نقوي
شنبه 3 تير 1396  
آگاهي و احتياط
دهه جهاني ايمني
كاريكاتور
بدون شرح
 • بدون شرح 1395/4/13 يكشنبه
  انسان ، راه ، خودرو
تصادف
 • تصادف 1395/4/12 شنبه
  تصاويرممكن است براي همه مناسب نباشد
فرهنگ ايمني
Daneshamouz.mrud.ir - 2015
صفحه اصلی دانش آموز | بازگشت |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.