آگاهي و احتياط
دهه جهاني ايمني
كاريكاتور
بدون شرح
 • بدون شرح 1395/4/13 يكشنبه
  انسان ، راه ، خودرو
تصادف
 • تصادف 1395/4/12 شنبه
  تصاويرممكن است براي همه مناسب نباشد
فرهنگ ايمني
مهندس كشاورزيان رييس سازمان راهداري ايمني راهها اولويت اداره هاي كل راه و شهرسازي استان ها باشد.
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: حفظ و نگهداري و ارتقاي ايمني راهها اصل واجبي است كه بايد اولويت ادارات كل راه و شهرسازي استانها باشد.

 داوود كشاورزيان اظهار كرد در مجموعه اين وزارتخانه چند وظيفه براي مديران كل ديده شده كه يكي نگهداري راهها به عنوان سرمايه ملي و ديگري ارتقاي ايمني راههاست كه حفظ و نگهداري و ارتقاي ايمني آن را مهم‌تر تلقي مي‌كنيم.

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور افزود: معتقديم ايمني راهها و ارتقاي آنها فعل واجبي است و تا زماني كه بودجه براي آن نياز است نبايد ساير بخش‌ها را كه مستحب تلقي مي شود كار كنيم از اين رو سياست اصلي سازمان راهداري بر اين مبنا گذاشته شده‌است.
شنبه 3 تير 1396  
آگاهي و احتياط
دهه جهاني ايمني
كاريكاتور
بدون شرح
 • بدون شرح 1395/4/13 يكشنبه
  انسان ، راه ، خودرو
تصادف
 • تصادف 1395/4/12 شنبه
  تصاويرممكن است براي همه مناسب نباشد
فرهنگ ايمني
Daneshamouz.mrud.ir - 2015
صفحه اصلی دانش آموز | بازگشت |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.