آگاهي و احتياط
دهه جهاني ايمني
كاريكاتور
بدون شرح
 • بدون شرح 1395/4/13 يكشنبه
  انسان ، راه ، خودرو
تصادف
 • تصادف 1395/4/12 شنبه
  تصاويرممكن است براي همه مناسب نباشد
فرهنگ ايمني
استانهاي محروم ناامن ترين آمار تلفات افراد زير پانزده سال در سوانح جاده اي نسبت به كل تلفات در استانهاي كشور
استانهاي ناامن‌تر براي بچه‌ها در سال 92 به ترتيب: سيستان و بلوچستان و كهكيلويه و بوير احمد با هجده درصد و سپس خراسان جنوبي با هفده و نيم درصد.
استانهاي نسبتا امن‌تر براي بچه‌ها در سال 92 به ترتيب: گيلان و هرمزگان با شش درصد و سپس مازندران با هفت درصد.

شنبه 3 تير 1396  
آگاهي و احتياط
دهه جهاني ايمني
كاريكاتور
بدون شرح
 • بدون شرح 1395/4/13 يكشنبه
  انسان ، راه ، خودرو
تصادف
 • تصادف 1395/4/12 شنبه
  تصاويرممكن است براي همه مناسب نباشد
فرهنگ ايمني
Daneshamouz.mrud.ir - 2015
صفحه اصلی دانش آموز | بازگشت |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.