آگاهي و احتياط
دهه جهاني ايمني
كاريكاتور
بدون شرح
 • بدون شرح 1395/4/13 يكشنبه
  انسان ، راه ، خودرو
تصادف
 • تصادف 1395/4/12 شنبه
  تصاويرممكن است براي همه مناسب نباشد
فرهنگ ايمني
دكتر عليخواه پژوهشگرجامعه شناسي آيا ايجاد حساسيت به مرگ روزانه پنجاه تن غير ممكن شده است؟
جرج زيمل جامعه شناس مشهور آلماني در مقاله اثر گذار خود با عنوان «كلانشهر و حيات ذهني» از اصطلاح نگرش بلازه (Blase outlook) استفاده كرد كه بعدها جايگاه  مهمي در مطالعات اجتماعي و شهري يافت. نگرش بلازه بيانگر يكي از ويژگيهاي انسان شهرنشين است و به وضعيتي از بي تفاوتي و دلزدگي اشاره دارد. به اعتقاد زيمل انسان امروز در كلانشهرها در مقابل محرك هاي عصبي فراواني قرار مي گيرد اين محرك ها آنقدر افزايش مي يابند كه او به مرور حساسيت خود را نسبت به آنها از دست مي دهد. لذا فرد به وضعيتي مي رسد كه ديگر قادر نيست بين محرك هاي مختلف تفاوتي قايل شود و اساسا نسبت به محرك ها نوعي دلزدگي در او شكل مي گيرد. در بيان مثالي از اين وضعيت، معمولا براي دانشجويانم مي گويم كه چگونه ما از خوشمزه بودن غذاي شام حرف مي زنيم؛ در حالي كه صحنه هايي از اجساد حملات انتحاري در عراق يا افغانستان را در تلوزيون تماشا مي كنيم! لذا از نظر زيمل محرك ها بايد آنقدر حساسيت زا باشند. تا بتوانند توجه انسان شهرنشين - دلزده از محرك ها - را به خود جلب كنند.
طبق اخبار رسانه ها در سال 1392 به طور ميانگين در هر روز 50  تن  بر اثر تصادفات رانندگي جان خود را از دست داده اند. شايد بررسي اين اخبار ديگر براي هر ايراني كسالت آور به نظر آيد؛ اين كه مثلا ايران از نظر مرگ و ميرهاي ناشي از تصادفات رانندگي جزو كشورهاي نخست جهان است. به تعبيري در زمينه چنين اخباري گويا نوعي دلزدگي و نگرش بلازه در ايرانيان شكل گرفته است. ولي آيا به راستي نمي توان از وضعيت دلزدگي رهايي يافت و آيا ايجاد حساسيت اجتماعي به مرگ روزانه 50 نفر اساسا غير ممكن شده است؟


برگرفته از نشريه وزارت راه و شهرسازي راه ابريشم ، ويژه نامه ايمني، گزيده يادداشت
شنبه 3 تير 1396  
آگاهي و احتياط
دهه جهاني ايمني
كاريكاتور
بدون شرح
 • بدون شرح 1395/4/13 يكشنبه
  انسان ، راه ، خودرو
تصادف
 • تصادف 1395/4/12 شنبه
  تصاويرممكن است براي همه مناسب نباشد
فرهنگ ايمني
Daneshamouz.mrud.ir - 2015
صفحه اصلی دانش آموز | بازگشت |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.