آگاهي و احتياط
دهه جهاني ايمني
كاريكاتور
بدون شرح
 • بدون شرح 1395/4/13 يكشنبه
  انسان ، راه ، خودرو
تصادف
 • تصادف 1395/4/12 شنبه
  تصاويرممكن است براي همه مناسب نباشد
فرهنگ ايمني
يكشنبه 16 آبان 1395 تشريح بزرگ‌ترين طرح راهداري در سراسر كشور

رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، بزرگ‌ترين طرح راهداري كشور را تشريح كرد و گفت: مطابق دستورالعمل ابلاغي كميسيون ايمني راه‌هاي كشور، ۳۳۹۲ نقطه پرخطر در جاده‌هاي كشور شناسايي شدند كه بر اساس تعداد تصادفات فوتي و جرحي و ساير پارامترهاي مؤثر، ۱۵۸۵ نقطه به‌عنوان نقطه پر تصادف تعيين و براي رفع در اولويت قرار گرفته‌اند.
 
داود كشاورزيان با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي براي رفع نقاط پر تصادف از جاده‌هاي كشور اظهار داشت: كار شناسايي و اولويت‌بندي نقاط پر تصادف توسط سازمان راهداري و حمل‌و‌نقل جاده‌اي با همكاري تيم‌هاي استاني متشكل از پليس‌راه استان، ادارات كل راه و شهرسازي استان و ادارات كل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان، در سال گذشته آغاز و پس از شش ماه تلاش مداوم، مطابق دستورالعمل مصوب در كميسيون ايمني راه‌ها، به اتمام رسيد.

وي افزود: در گام اول تيم‌هاي استاني مركب از نمايندگان پليس‌راه، ادارات كل راهداري و حمل‌ونقل و ادارات كل راه و شهرسازي تشكيل شد كه يك دوره آموزشي توسط فرماندهي پليس‌راه و يك دوره ديگر توسط سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي براي تشريح كليات دستورالعمل‌ها مذكور برگزار شد تا طبق آن اولين دوره اجراي دستورالعمل بر اساس ماده ۳ در يك بازه زماني سه‌ساله را اجرا كنند.

رئيس سازمان راهداري و حمل‌و‌نقل جاده‌اي با اشاره به ماده سه بيان داشت: طبق اين ماده فهرست نقاط داراي تصادف در شبكه راه‌هاي استاني تهيه مي‌شود و ملاك انتخاب نيز نقاطي است كه حداقل داراي دو تصادف فوتي يا سه تصادف جرحي يا يك تصادف فوتي و سه تصادف جرحي طي سه سال گذشته بوده‌اند. شناسنامه اين نقاط  به اين سازمان ارسال مي‌شوند.

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه «پس از مكاتبات و پيگيري‌هاي مكرر، اطلاعات از استان‌ها گردآوري شد» گفت: تمام اطلاعات به‌صورت دقيق موردبررسي و صحت سنجي قرار گرفت و شماره‌سريال كروكي پليس‌راه، روز و ساعت حادثه‌ها، نوع برخورد، عامل درگير در تصادف، نوع تصادف، تعداد مجروحين و متوفيان به همراه چهار قطعه عكس در از هر نقطه در قالب يك شناسنامه قرار گرفت.

به گفته كشاورزيان؛ در جمع‌بندي اوليه ۴۰۰۰ نقطه داراي تصادف شناسايي شد و در مرحله دوم تلاش شد تا ايرادات احتمالي در زمان جمع‌آوري اطلاعات شامل اطلاعات ناقص، مغاير و نادرست ازنظر شاخص‌ها در شناسنامه‌ها رفع شود و به اين منظور تمام تيم‌هاي استاني به‌طور جداگانه براي برگزاري جلسه اختصاصي فراخوانده شدند.

وي ادامه داد: در مرحله پاياني نيز براي انجام راستي آزمايي نهايي با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي، تعدادي از حوادث به‌صورت اتفاقي انتخاب و كروكي‌ها از استان‌ها استعلام و صحت سنجي اطلاعات انجام شد.

كشاورزيان افزود: سپس مطابق دستورالعمل، شاخص تصادفات در نقاط داراي تصادف محاسبه گرديد تا نقاط پر تصادف كه عدد شاخص آن‌ها از ميانگين شاخص كل كشور بالاتر است استخراج و نتيجه به كميسيون ايمني راه‌ها و استان‌ها اعلام شود.

رئيس سازمان راهداري و حمل‌و‌نقل جاده‌اي با اشاره به نتيجه اقدامات انجام‌شده در بخش جمع‌آوري اطلاعات گفت: جمع‌بندي نهايي در قالب جدولي ارائه شده است كه طبق آن ۳۳۹۲ نقطه داراي تصادف در كل كشور به تفكيك استان و ۱۵۸۵ نقطه پر تصادف كه شاخص تصادفات آن‌ها نسبت به ميانگين كل كشور بالاتر بود مشخص شد.

معاون وزير راه و شهرسازي بابيان اينكه «۱۵۸۵ نقطه پر تصادف در اولويت پروژه‌هاي موسوم به رفع نقاط پرحادثه قرار گرفته‌اند» اظهار داشت: توزيع اين نقاط بر اساس شاخص تصادفات بوده است و اطلاعات درج‌شده در شناسنامه اين ۳۳۹۲ نقطه شامل ۵۴۳۰ تصادف فوتي، ۲۳۴۱۹ تصادف جرحي و ۱۳۱۲۱ تصادف خسارتي بوده است.

كشاورزيان با اشاره به پراكندگي نقاط پر تصادف در انواع راه‌ها بيان تصريح كرد: درمجموع ۴۱۹ نقطه داراي تصادف در آزادراه‌ها، ۷۱۶ نقطه در بزرگراه‌ها، ۱۲۰۰ نقطه در راه‌هاي اصلي ملي، ۴۳۹ در اصلي استاني و ۵۹۷ نقطه در راه‌هاي فرعي شناسايي شد.

۳۰ درصد تصادفات و تلفات برون شهري در نقاط داراي تصادف رخ مي دهند
اين مقام مسئول با اشاره به دو نتيجه مهم از انجام مطالعه نقاط پرحادثه ابراز داشت: ابتدا ميان كل آمار تصادفات منجر به فوت (مستند از گزارش‌هاي پليس‌راه) و آمار تصادفات درج‌شده در شناسنامه نقاط داراي تصادف، نسبت گرفته و مشخص شد كه حدود ۳۰ درصد تصادفات منجر به فوت و حدود ۳۰ درصد تلفات سر صحنه در راه‌هاي برون‌شهري مربوط به نقاط داراي تصادف بوده است و نتيجه دوم اين بود كه حدود ۲۰ درصد تصادفات منجر به فوت و حدود ۲۰ درصد تلفات سر صحنه در راه‌هاي برون‌شهري مربوط به ۱۵۸۵ نقطه پر تصادف بوده است؛ يعني اگر تمام نقاط پر تصادف در راه‌هاي كشور يك‌شبه اصلاح و رفع شود و البته راهكار اصلاحي نيز ۱۰۰ درصد مؤثر واقع گردد، در حالت خوش‌بينانه ۲۰ درصد فوتي‌ها مي‌تواند كاهش يابد. 

كاهش ۱۰ درصدي تلفات و تصادفات برون شهري با رفع نقاط پرتصادف
كشاورزيان با اشاره به سهم نقاط پر تصادف در كاهش تلفات رانندگي اظهار داشت: بر اساس دانشنامه ايمني راه‌ها، ارتقا ايمني و اصلاح نقاط پر تصادف در بهترين برآورد تنها مي‌تواند حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد مؤثر واقع گردد و منجر به كاهش تصادفات جرحي و فوتي در يك نقطه شود.

لذا در بهترين برآورد مي‌توان انتظار داشت با رفع تمام نقاط پر تصادف شناسايي‌شده، حدود ۱۰ درصد تلفات و تصادفات برون‌شهري كاهش ‌يابد (با ضرب كردن عدد ۴۰ تا ۵۰ درصد  در ۲۰ درصد سهم تلفات برون‌شهري در نقاط پر تصادف).

به‌هرحال فيزيك جاده و حاشيه آن مشخصات مربوط به خود را دارد و اقدامات اصلاحي كه مي‌توان براي افزايش ايمني و رفع نقاط پر تصادف انجام داد مي‌تواند شامل؛ افزايش تعداد خطوط عبور، افزايش عرض راه، تعريض هم‌زمان شانه و خطوط عبور، اجراي جداكننده، احداث تقاطع، اجراي زيرگذر و موارد ديگر است كه ميزان اثربخشي هر يك از اين اقدامات بر كاهش تصادفات نيز تا حدودي قابل برآورد است.

كشاورزيان يادآور شد: اگرچه تمام تصادفات در سطح جاده اتفاقات مي‌افتد اما نمي‌توان به‌يقين گفت كه جاده‌ها ۱۰۰ درصد مقصر هستند و همين ۲۰ درصد نيز قطعي نيست كه علت اصلي وقوع تصادف مربوط به نواقص جاده باشد بلكه ممكن است تنها به‌عنوان عامل تشديدكننده مطرح باشد. لذا كارشناسان بايد با دقت مسائل را موردنظر قرار دهند كه در بررسي آمار دچار اشتباه و كج‌روي نشوند.

وي افزود: در گام بعدي، فهرست نقاط پر تصادف به شكل صورت‌جلسه تهيه شد و در كارگروه ويژه تعيين و اولويت‌بندي، تمام اطلاعات با نمايندگان فرماندهي پليس‌راه و كميسيون ايمني راه‌ها مورد بررسي و تصويب نهايي قرار گرفت.

كشاورزيان با اشاره به دستورالعمل مذكور و نحوه اقدام مطالعه براي اصلاح نقاط گفت: فرايند ايجاب مي‌كند كه فهرست نقاط بايد به ادارات كل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در مدت يك ماه ارسال شود و اين ادارات طي يك ماه علائم آشكارسازي را در اين نقاط نصب كنند كه اين كار هم‌اكنون در دست اقدام بوده و اعتبار آن نيز تأمين و به ادارات كل مذكور ابلاغ شده است.

در گام بعدي نقاط مذكور به ترتيب اولويت در شرح خدمات نقاط پر تصادف كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تهيه‌شده است موردمطالعه قرار گيرد.

معاون وزير راه و شهرسازي بابيان اينكه «با توجه به اينكه شرح خدمات تهيه‌شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبتاً مفصل است» تصريح كرد: از سوي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي تمام ۳۳۹۲ نقطه به‌صورت تك‌تك مورد بررسي مجدد قرار گرفت تا نقاطي كه جزو ۱۵۸۵ نقطه پر تصادف قرار نگرفته بود، اما با توجه به عكس داخل شناسنامه‌ها وقوع تصادف شديد در آنجا محتمل بود ستاره‌دار شدند تا در فرايند مطالعه قرار گيرند.

همچنين تمام شرح خدمات نقاط پر تصادف تهيه‌شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در يك چك‌ليست جامع فشرده شد و در صورت تكميل شدن «چك‌ليست» كل شرح خدمات پوشش داده خواهد شد.

رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي يادآور شد: قرار است اين ۱۵۸۵ نقطه از طريق واگذاري به شركت‌هاي مهندسين مشاور ذيصلاح براي تهيه طرح واگذار و طرح‌هاي اصلاحي ظرف شش ماه تهيه شوند.

استفاده از دستورالعمل ايمني «اشتو» در رفع نقاط پر تصادف
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين از به‌كارگيري دستورالعمل ايمني راه‌هاي «آشتو» در اين طرح خبر داد و گفت: بر اساس اين دستورالعمل فرآيند مديريت ايمني راه‌هاي كشور در شش مرحله انجام مي‌شود كه كار غربال‌گري هم‌اكنون تمام‌شده، كار تشخيص، انتخاب و ارزيابي‌هاي اقتصادي در حال انجام است و تا آينده نزديك اولويت‌بندي‌ها به دست مي‌آيند و وارد مرحله اجرا مي‌شويم.

اين مقام مسئول يادآور شد: طبق برآورد اوليه انجام شده، به‌منظور اصلاح ۱۵۸۵ نقطه پر تصادف با اولويت اقدامات زودبازده و كم‌هزينه، ۵۰۰۰ ميليارد ريال اعتبار لازم است كه در اين رابطه مكاتبه با وزير محترم راه و شهرسازي انجام شده است و ايشان نيز دستور داده‌اند مراتب درخواست اعتبار به رياست محترم جمهوري منعكس گردد.

رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي بابيان اينكه «به‌طورقطع با رفع كامل نقاط حادثه‌خيز، ايمني ۱۰۰ درصد و مطلوب حاصل نمي‌شود» يادآور شد: ايمني راه يك سيستم است و فيزيك جاده، علائم ايمني، حضور پليس در جاده، اعمال قانون و راننده هستند كه اين سيستم را تشكيل مي‌دهند.

لذا به همين خاطر نمي‌توانيم بگوييم در تمام حوادث، جاده‌ها مقصر هستند، بلكه اين كاربران جاده‌ها هستند كه بايد از آن صحيح استفاده كنند.


پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي

بيشتر
شنبه 3 تير 1396  
آگاهي و احتياط
دهه جهاني ايمني
كاريكاتور
بدون شرح
 • بدون شرح 1395/4/13 يكشنبه
  انسان ، راه ، خودرو
تصادف
 • تصادف 1395/4/12 شنبه
  تصاويرممكن است براي همه مناسب نباشد
فرهنگ ايمني
Daneshamouz.mrud.ir - 2015
صفحه اصلی دانش آموز | بازگشت |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.