آگاهي و احتياط
دهه جهاني ايمني
كاريكاتور
بدون شرح
 • بدون شرح 1395/4/13 يكشنبه
  انسان ، راه ، خودرو
تصادف
 • تصادف 1395/4/12 شنبه
  تصاويرممكن است براي همه مناسب نباشد
فرهنگ ايمني
1395/6/9 سه شنبه آگاهي و احتياط
فرهنگ ايمني راهها

از قرار دادن اشياء  زير صندلي راننده اجتناب كنيم اين اشياء ممكن است با غلتيدن
به زير پاي راننده باعث ايجاد خطر در استفاده از پدال هاي گاز، ترمز و كلاچ شود

با راندن بين خطوط، آلودگي هوا و ترافيك تا شصت درصد كاهش پيدا مي كند مردان سفيدپوش شهرداري تهران - منبع عكس: خبرگزاري دانا
 


 


مطالب مرتبط در      www.mrud.ir/portal/Home/Default.aspx
شنبه 3 تير 1396  
آگاهي و احتياط
دهه جهاني ايمني
كاريكاتور
بدون شرح
 • بدون شرح 1395/4/13 يكشنبه
  انسان ، راه ، خودرو
تصادف
 • تصادف 1395/4/12 شنبه
  تصاويرممكن است براي همه مناسب نباشد
فرهنگ ايمني
Daneshamouz.mrud.ir - 2015
صفحه اصلی دانش آموز | بازگشت |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.